رشد‌دهنده، انسان‌مدار، حامی

رشد‌دهنده، انسان‌مدار، حامی

با ما هم مسیر شوید

تا به شکوفایی توانایی‌هایتان و دستیابی به اهداف حرفه‌ای خود بپردازید.

مشاهده فرصت‌های شغلی

چند کلمه‌ درباره آسا

جذابیت آسا برای افراد چیزی فراتر از امنیت شغلی، بیمه تکمیلی، ناهار و... است و ریشه در ارزش‌ها و مأموریت ما دارد. تمام آنچه آسا برای آسایی‌ها تهیه می‌کند، در راستای صفت «رشد دهنده» و دو صفت دیگر، یعنی «انسان‌مدار» و «حامی» قرار می‌گیرد. آسا نقش موثری را در ابعاد مختلف رشد آسایی‌ها ایفا می‌کند، همواره تلاش می‌کند تا در کارهایش به انسان و مسائل انسانی توجه داشته باشد و همچنین در لحظات مهم کاری و غیر‌کاری آسایی‌ها را تنها نمی‌گذارد.

 
values-in-asa

ارزش‌ها در آسا

ما در آسا معتقدیم که درآمد نتیجه کار ما است، نه هدف آن. هدف ما «توانمندسازی افراد برای رسیدن به آسایش مالی» است. در همین راستا ارزش‌هایی داریم که پایبندی به آن‌ها، باعث می‌شود از مسیرمان منحرف نشویم.

همدلانه کار می‌کنیم؛ حتی در سخت‌ترین لحظات!

همدلانه کار می‌کنیم؛ حتی در سخت‌ترین لحظات!

با اقدام آگاهانه و تجربه، یاد می‌گیریم و رشد می‌کنیم.

با اقدام آگاهانه و تجربه، یاد می‌گیریم و رشد می‌کنیم.

کارمان را زندگی می‌کنیم.

کارمان را زندگی می‌کنیم.

 کرامت ذاتی انسان‌ها را باور داریم.

کرامت ذاتی انسان‌ها را باور داریم.

مزایای کار در آسا

اتاق بازی

اتاق بازی

زمان کاری منعطف

زمان کاری منعطف

اتاق استراحت

اتاق استراحت

بودجه خدمات روانشناسی

بودجه خدمات روانشناسی

بودجه آموزشی

بودجه آموزشی

پزشک سازمانی

پزشک سازمانی

بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی

پرداخت منظم

پرداخت منظم

صبحانه، میان وعده و نهار

صبحانه، میان وعده و نهار

فرآیند جذب

ارسال رزومه
ارسال رزومه
بررسی رزومه‌های دریافتی
بررسی رزومه‌های دریافتی
مصاحبه تلفنی
مصاحبه تلفنی
مصاحبه تخصصی
مصاحبه تخصصی
مصاحبه سازمانی
مصاحبه سازمانی