مدیریت پروژه

اجرای روش اجایل و تجزیه و تحلیل آن – بخش دوم

تهیه‌کننده مقاله : پوریا اعتمادزاده

دسته بندی: مدیریت پروژه
1401/06/22
0 نظر
9 دقیقه زمان مطالعه
در بخش اول این مقاله به ۴ مرحله اولیه اجرای رویکرد eXPERT که در شرکت Rila Solutions که به صورت آزمایشی انجام شده است، پرداختیم. ۴ مرحله اول اجرای این روش اجایل شامل توضیحات مقدماتی، توضیحات رویکرد eXPERT، معرفی و توضیحات پیاده‌سازی رویکرد در Rila Solutions و معیارهای eXPERT بود. در این مقاله به ارائه نتایج بدست آمده در این[...]

اجرای روش اجایل و تجزیه و تحلیل آن – بخش اول

تهیه‌کننده مقاله : پوریا اعتمادزاده

دسته بندی: مدیریت پروژه
1401/03/17
6 نظر
12 دقیقه زمان مطالعه
خلاصه مقاله در چند سال گذشته، روش‌های اجایل به عنوان رویکردی در برابر روش‌های سنتی توسعه نرم‌افزار بوجود آمدند و نیاز به یک جایگزین برای فرایندهای سنگین  توسعه نرم‌افزار و مستند محور را تایید کردند. در ادامه این مقاله به رویکرد اجایل و تجزیه و تحلیل و اجرای روش اجایل برای توسعه نرم‌افزار در برنامه‌های کسب‌وکاری حوزه IT می‌پردازیم. این[...]

روش مسیر بحرانی یا CPM

تهیه‌کننده مقاله : پوریا اعتماد زاده و سحر صفری

دسته بندی: مدیریت پروژه
1401/01/23
5 نظر
20 دقیقه زمان مطالعه
روش مسیر بحرانی یا Critical Path Method(‏CPM)‏ یک تکنیک مدل‌سازی زمانبندی پروژه است. Morgan R. Walker و James E. Kelly این تکنیک را در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ ابداع کردند. برنامه‌ریزان پروژه از این روش برای توسعه برنامه‌های پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف که شامل IT، تحقیق و ساخت‌وساز می‌شوند، استفاده می‌کنند.روش مسیر بحرانی در مدیریت پروژه مفهومی طولانی و پیچیده است. برای درک[...]

تخمین زمان یا هزینه فعالیت‌ها: تعریف، روش‌ها، کاربردهای عملی

تهیه‌کننده مقاله : پوریا اعتمادزاده

دسته بندی: مدیریت پروژه
1400/11/12
5 نظر
15 دقیقه زمان مطالعه
قبل از شروع تخمین زمان یا هزینه فعالیت‌ها یک پروژه، باید مدت‌زمانی که انتظار می‌رود تمام فعالیت‌های مربوط به پروژه انجام شود را بدانید.قبل از اینکه بخواهید زمان‌بندی یک پروژه را شروع کنید، باید مدت‌زمانی که انتظار می‌رود  تمام فعالیت‌های مربوط به پروژه انجام شود را بدانید. چارچوب‌های مدیریت پروژه مانند Project Management Body of Knowledge PMBOK ، از ابزارها[...]