مدیریت پروژه

روش مسیر بحرانی یا CPM

نویسنده: پوریا اعتماد زاده و سحر صفری

دسته بندی: مدیریت پروژه
1401/01/23
بدون دیدگاه نظر
20 دقیقه زمان مطالعه
روش مسیر بحرانی یا Critical Path Method(‏CPM)‏ یک تکنیک مدل‌سازی زمانبندی پروژه است. Morgan R. Walker و James E. Kelly این تکنیک را در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ ابداع کردند. برنامه‌ریزان پروژه از این روش برای توسعه برنامه‌های پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف که شامل IT، تحقیق و ساخت‌وساز می‌شوند، استفاده می‌کنند.روش مسیر بحرانی مفهومی طولانی و پیچیده است. برای درک این موضوع، بهتر[...]

تخمین زمان یا هزینه فعالیت‌ها: تعریف، روش‌ها، کاربردهای عملی

نویسنده: پوریا اعتمادزاده

دسته بندی: مدیریت پروژه
1400/11/12
بدون دیدگاه نظر
15 دقیقه زمان مطالعه
قبل از شروع تخمین زمان یا هزینه فعالیت‌ها یک پروژه، باید مدت‌زمانی که انتظار می‌رود تمام فعالیت‌های مربوط به پروژه انجام شود را بدانید.قبل از اینکه بخواهید زمان‌بندی یک پروژه را شروع کنید، باید مدت‌زمانی که انتظار می‌رود  تمام فعالیت‌های مربوط به پروژه انجام شود را بدانید. چارچوب‌های مدیریت پروژه مانند Project Management Body of Knowledge PMBOK ، از ابزارها[...]