به نیت شما، بهار می‌کاریم

۱۴۰۰/۰۱/۲۵
به نیت شما، بهار می‌کاریم

امسال به جای اهدای هدیه‌های نوروزی مرسوم، برای همراهان آسا نهال کاشتیم تا شاهد رشد آن باشند و بدانند گوشه‌ای از خاک خشک، به نام و نیت آن‌ها سبز می‌شود.

با این کار گام کوچکی در راستای کنترل ریزگردها برداشتیم و آرزو می‌کنیم با جا افتادن این رسم خوشایند، به تدریج حال و هوای بهاری بدون غبار در سراسر کشور جاری شود.