محصولات بازار سرمایه

شرکت های كارگزاري از جمله نهادهاي بسيار مهم در نظام مالي هر اقتصادي به شمار مي آيند كه وظيفه اجراي مطمئن دستورات مشتريان را در کمترین زمان بر عهده دارند. این مهم محقق نخواهد شد، مگر با مکانیزه کردن کلیه خدمات قابل ارائه به مشتریان. مجموعه بک آفیس کارگزاری فرآیند کاملی از درخواست مشتریان از لحظه سفارش تا اجرا و اعلام نتیجه به مشتری ارائه خواهد کرد. در این راستا این مجموعه با تجمیع اطلاعات مشتریان، مدیریت دریافت و پرداخت، ثبت و نگه داری اعتبار و دارایی ایشان امکان تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست ها را فراهم کرده و با کنترل عوامل لازم، ضمن کاهش هزینه ها و خطاهای انسانی ضامن صحت، دقت و کیفیت خدمات خواهد بود. برای کلیه درخواست مشتریان فرآیند مشخصی طراحی شده و کلیه واحد ها درگیر در کارگزاری برای رسیدگی به این درخواست صرفا در زمان مناسب به اطلاعات لازم دسترسی داشته تا امکان مدیریت، پیگیری و رسیدگی صحیح فراهم گردد.