همه فرشته‌ها بال ندارند!

۱۴۰۰/۰۷/۱۹
همه فرشته‌ها بال ندارند!

آسایی‌ها اهمیت زیادی برای مسئولیت‌های اجتماعی قائل هستند. همکارها در کنار هم هر ماه مبلغی را جمع‌آوری کرده و شرکت نیز مشابه همان مبلغ را برای فعالیت‌ در زمینه‌های حمایتی و اجتماعی اهداء می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای از طرف همکاران آسا برای شناسایی انجمن‌ها و موسسات خیریه معتبر تشکیل شد تا شیوه‌ها مناسب و موثر برای همیاری بررسی شود.

کودکان سرمایه‌های فردای ما هستند. الویت و اهمیت یاری‌رسانی به این فرشته‌ها برای آسایی‌ها به عنوان نقش آفرینان آینده ایران انکارناپذیر است. از این رو در نظر گرفته شد تعدادی از اعضای این کمیته بازدیدی از انجمن حمایت از کودکان کار داشته باشند. 

در روز چهارشنبه مورخ 09/04/1400 تعدادی از اعضا این کمیته جهت شناسایی نیازها و ایجاد فضای گفت‌وگو به محل دفتر این انجمن مراجعه کردند. این بازدید 3 ساعته با مشارکت مدیر مرکز مولوی و مدیر عامل محترم مجموعه برگزار شد. در این جلسه توضیحاتی در زمینه دلایل تاسیس انجمن، تاریخ تاسیس و فعالیت‌های آن ارائه گردید. همچنین بازدیدی از بخش‌های مختلف انجمن شامل واحد مددکاری، روانشناسی، بهداشت، کلاس‌ها، کتابخانه و سایت به عمل آمد. 

طرح‌هایی جهت حمایت و یاری این فرشتگان بدون بال از سمت گروه مالی آگاه و شرکت ویستا سامانه آسا طراحی شده است. با اجرای این برنامه‌ها سعی می‌کنیم تا با حمایت و قرار دادن فرصت رشد و شکوفایی به کودکان سرزمین خود به ویژه کودکان کار و آسیب دیده، رسالت خود برای ایرانی توانا را به نحو احسنت به انجام برسانیم. 

درباره انجمن : 

انجمن حمایت از کودکان کار به عنوان سازمانی مرم نهاد به شماره ثبت 14607 و مجوز رسمی از وزارت کشور از سال 1381 به فعالیت پرداخته است. این انجمن همواره و طی این سال‌ها از کودکان کار، کوکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب در مناطق پرآسیب، حمایت خود را در قالب فعالیت‌های حمایتی و آموزشی به انجام رسانیده است.