نو شدن را آغاز کنیم

۱۴۰۰/۱۲/۲۵
نو شدن را آغاز کنیم

آغاز سال نو و قرن جدید را در کنار هم و همسو با رویش بهار شادباش می گوییم. امید داریم در سال جدید سلامتی، برکت و آگاهی در لحظه لحظه زندگی برای آسایی‌های عزیز جاری باشد. نشاط را از بهار وام می‌گیریم و در کنار هم به استقبال نوزوز باستانی خواهیم رفت.

« نوروز بر شما فرخند باد»